Cennik:
Cena za cały obiekt za dobę (max 20 osób)

Sezon zimowy, Sylwester - 1200 zł
Sezon Zimowy, ferie - 1200 zł
Sezon letni, wakacje - 1000 zł
Poza sezonem, zima - 1000 zł
Poza sezonem, lato - 800 zł
Cena może być negocjowana w zależności od ilości osób i długości pobytu.
Dziecko do lat 4 śpiące z rodzicami  - gratis. Istnieje możliwość dostawienia łóżeczka.
Minimalny okres rezerwacji obiektu to dwie doby.
Doba :  od godz. 16:00 do godz. 11.00 dnia następnego.
Istnieje możliwość szybszego przyjazdu po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu.
Zimą, wskazane jest aby wybierając się w góry samochód miał założone opony zimowe, a przy większych opadach śniegu – łańcuchy.
W cenę wliczono :
- opłatę za pobyt,
- parkowanie dwóch samochodów na pokój,
- przechowalnię sprzętu sportowego,
- opłatę klimatyczną.

Pobieramy przedpłatę w wysokości 50 %, pozostałą kwotę należy uregulować na miejscu do drugiego dnia pobytu do godz. 10:00.
Cena nie zawiera wyżywienia. 
Jeśli jednak zdecydują się Państwo na wyżywienie mamy nadzieję, że są Państwo kulinarnymi tradycjonalistami. Polecamy kuchnię domową, góralską,
a także przygotujemy potrawy na Państwa specjalne życzenie.
Ceny za:
śniadanie 20 zł,
obiadokolacja 50 zł,
śniadanie i obiadokolacja 60 zł.
Regulamin
Wynajmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest przy zameldowaniu do okazania pracownikowi Willi Hanka dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcja ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
Na życzenie Gościa pracownik Willi Hanka ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dowodu osobistego.
Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
Minimalny okres rezerwacji obiektu to dwie doby.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić pracownikowi Willi Hanka zaraz po przyjeździe, co jednak nie jest wiążące. Właściciel Willi Hanka uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości ( wolne terminy ).
W Willi akcetuje się obecność zwierząt po wcześniejszym uzgodnieniu tego z właścicielem obiektu.
Wyajmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
Osoby niezameldowane mogą przebywać w Willi  w godzinach od 7.00 do 20.00 po wcześniejszym powiadomieniu Właściciela.
Przez cały czas pobytu w Willi Hanka dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia  lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
Na terenie obiektu i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.500 złotych.
W Willi obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Willi mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Willi powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
Odpowiedzialność Willi z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Willi regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
Willa Hanka świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich Właścicielowi, co umożliwi odpowiednią reakcję.
Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
Na życzenie gości personel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: a) zmianę pościeli, b) udzielanie informacji związanych z pobytem.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Willa Hanka może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Willi Hanka.
Willa Hanka może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Willi Hanka lub innych osób przebywających na terenie obiektu, albo też w inny sposób zakłócił spokój na obiekcie.
Zabrania się wnoszenia na teren pokoi nart i snowboardów, jak również chodzenia w butach narciarskich w salonie, kuchni, jadalni oraz w łazienkach.
Obiekt posiada wydzielone pomieszczenia gdzie sprzęt narciarski można przechować. 
Fakt zameldowania gościa oznacza, że zapoznał się z treścią i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Back to Top